Filter Events By

Apple Day in Granllyn Pool

 
10.30yb - 3.30yp
 
Hwyl i'r teuly cyfan: hel afalau, adbabod ffrwythau gwyllt, sut i docio ac impio coed afalu, dowcio am afalau a llawer iawn mwy!
 
Ewch ati i bobi tarten afalau a dod a hi draw i'n cystadleuaeth Pobi Tarten Afalau i ennelll eich coeden afalau'ch hun!
 
Casglwch eich afalau cwmp a gadael i'n harbenigwyr eich helpu i wahaniaethu rhwng eich afalau bwyta melys a'r rhai coginio.
 
Ychydig o leoedd parcio sydd ar y safle, felly parciwch ger Canolfan Gymunedol Cegidfa (SY21 9PF) a dilyn yr arwyddion i'r coed.
 
Rhaid i bland o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol.
 
Rhaid archebu lle.
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
10.30am – 3.30pm
 
Fun for all the family:  apple picking, wild fruit identification, how to prune and graft apple trees, apple bobbing and so much more!
 
Bake and bring an apple pie and enter our Great Apple Pie Bake Off competition to win your very own apple tree!
 
Gather your windfall and let our experts help you tell your sweet eaters from your cookers.
 
Limited parking on site, so park at Guilsfield Community Center (SY21 9PF) and follow the signs to the woods.
 
Children under the age of 16 must be accompanied by a responsible adult
 
Booking is essential
 

Sun 20-10-19 @ 10:30