Filter Events By

Plas Power Llwybr Clywedog Trail

Taith Cerdded Llwybr Clywedog trwy Plas Power Woods - 9km (2-4 oriau)

Dewch i roi cynnig ar her Llwybr Clywedog (9 cilometr) gyda Coed Cadw 20 Mai!

Ar y dydd Sul hwnnw, os dymunwch, gallwch ymuno â thaith gerdded dywysedig am 10.30yb gan ddysgu am hanes lleol wrth i’r grŵp gerdded i lawr y llwybr ar lan yr afon sy’n mynd drwy Goed Plas Power Coed Cadw ac ystâd Erddig yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Neu beth am fynd ar eich antur eich hun gyda mapiau sydd ar gael gynnon ni wrth y man cychwyn ger Gweithfeydd Plwm y Mwynglawdd (LL11 3DS). Gall teithiau cerdded hunandywysedig ddechrau unrhyw bryd rhwng 10yb a 12yp.

Beth bynnag yw’ch dewis, bydd syrpreisys ar hyd y ffordd gan gynnwys gweithgaredd crefft yn y coed.

Pan fyddwch yn gorffen ger Melin y Brenin (LL13 0NR) byddwch yn derbyn mỳg gorffennwr i gofio’r diwrnod a bydd lifft mewn minibws ar gael am ddim i fynd â chi yn ôl ar wib at eich ceir ger Gweithfeydd Plwm y Mwynglawdd. Bydd yr un olaf yn gadael am 4yp.

£2.00. Mae bwcio lle’n hanfodol.

Rhaid i bobl ifainc o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Clywedog Trail Walk through Plas Power Woods -9km (2-4 hours)

Come and take on the challenge of the 9 kilometre Clywedog Trail with the Woodland Trust on the 20th of May!

On this Sunday there is an option of joining a guided walk at 10.30am learning about the local history as the group walks down the riverside trail that pass through the Woodland Trusts Plas Power Woods and the National Trusts Erddig estate.

Alternatively set off on your own adventure with maps provided by us at the start at Minera Lead Mines (LL11 3DS). Self-lead walks can start any time between 10am and 12pm.

Whichever option you chose there will be surprises along the way including a woodland craft activity.

When you finish at Kings Mill (LL13 0NR) you will receive a finishers mug to remember the day and a free minibus return is proved to whisk you back to your cars parked at Minera Lead Mines. Last back leaves at 4pm.

£2.00, booking is essential.

Under 16s must be accompanied by a parent or guardian.