Filter Events By

Tree planting in Brynau, Neath

Ymunwch a ni ar gyfer ein digwyddiad plannu coed ar ein safle newydd yng Nghastell-nedd. Bydd Brynau yn chwarae ei ran yn ein hymgyrch 'I'r Gad dros yr Hinsawdd' ym mis Tachwedd.

Digwyddiad plannu coed fach yw hwn gyda lleoedd cyfyngedig, felly gwnewch yn siwr eich bod chi'n archebu'ch lle.

Cyfarfod ym maes parcio Parc Gwledig y Gnoll.

Mae'r digwyddiad plannu coed yn dechrau am 10.30yb.

Bydd staff Coed Cadw / Woodland Trust ar y safle rhwng 10 a 3 yn rhannu ein syniadau a'n cynlluniau ar gyfer ein safle newydd. Dewch draw i ddarganfod mwy a rhannu eich syniadau.

-------------------------------------------------------------------

Join us for our tree planting event at our new site in Neath. Brynau will be playing its part in our Big Climate Fightback this November.

This is a small scale tree planting event with limited places, so please ensure you book your space.

Meeting at Gnoll Country Park car park.

Tree planting starts at 10.30am,

Coed Cadw / Woodland Trust staff will be on site between 10 & 3 sharing our thoughts / ideas and initial plans for our new acquisition. Please come along and find out more and share your thoughts.

Sat 30-11-19 @ 10:30

View on Map